Komentáre

Zvetrávania

Zvetrávania


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Počasie pochádza z počasia, čo znamená „zlé počasie“. V tomto procese tiež pôsobia zmeny teploty.

Tiež známe ako zvetrávanie, zvetrávanie je súbor mechanických, chemických a biologických procesov, ktoré spôsobujú rozpad a rozklad hornin.

Rozkladaná hornina sa mení na materiál nazývaný plášť alebo regolit.

V prípade mechanického (alebo fyzikálneho) rozpadu sa horniny môžu zlomiť bez zmeny ich zloženia. V púšti kolísajú teploty nakoniec horniny, ako aj v studených zónach, kde voda presakuje do trhlín v horninách.