Články

Interšpecifická súťaž

Interšpecifická súťaž


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Škodlivé medzidruhové vzťahy medzi rôznymi druhmi v tej istej komunite majú rovnaké alebo veľmi podobné ekologické výklenky, ktoré spúšťajú mechanizmus sporov o rovnaký environmentálny zdroj, ak to nestačí pre obe populácie.

Tento mechanizmus môže určiť reguláciu hustoty dvoch populácií, ktoré interagujú, vyhynutia jednej z nich alebo dokonca špecializácie ekologickej medzery.

Vzťah, v ktorom jeden druh blokuje rast alebo reprodukciu iného nazývaného druhu amensal, uvoľňovaním toxických látok. Príklady:

  • Huby Penicillium notatum eliminovať penicilín, antibiotikum, ktoré zabraňuje množeniu baktérií.

  • Látky vylučované dinoflagelátmi Gonyaulax, ktoré sú zodpovedné za tento jav “červený príliv", môže určiť smrť morskej fauny.
  • Sekrécia a eliminácia toxických látok koreňmi niektorých rastlín bráni rastu iných druhov v lokalite.