Informácie

Uhlíkový cyklus

Uhlíkový cyklus


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Rastliny vykonávajú fotosyntézu odstránením uhlíka z CO2 prostredia na formátovanie organických látok.

Ten je oxidovaný bunkovým respiračným procesom, ktorý vedie k uvoľňovaniu CO2 do životného prostredia. rozklad a spaľovanie fosílnych palívs (uhlie a ropa) uvoľňuje aj CO2 v životnom prostredí.

Okrem toho zvýšenie obsahu CO2 atmosférické spôsobuje zhoršenie "skleníkový efekt„ktoré môžu viesť k rozmrazeniu ľadovcov a polárnym ľadovým čiapkam s následným zvýšením hladiny mora a zaplaveniu pobrežných miest.