Informácie

Fotosyntetické pigmenty

Fotosyntetické pigmenty


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Termín "Pigment" znamená farebnú látku. Farba fotosyntetického pigmentu závisí od rozsahu spektra viditeľného svetla, ktoré absorbuje alebo odráža.

Chlorofyl, ktorý dáva zelenej farbe charakteristickú pre väčšinu zeleniny, veľmi dobre absorbuje svetlo v červených a fialových pásmach, čo odráža zelené svetlo.

Pretože odrazené svetlo je svetlo, ktoré dopadá na naše oči, je to farba, ktorú vidíme pri pohľade na list. Profil absorpcie svetla je jeho absorpčné spektrum.
Všetky bunky fotosyntézy s výnimkou bakteriálnych buniek obsahujú 2 typy chlorofylu, a jeden z nich je vždy chlorofyl a. Druhým typom chlorofylu je zvyčajne chlorofyl b (vo vyššej zelenine) alebo chlorofyl c (v mnohých riasach). Tieto rôzne typy chlorofylu sa líšia v rozsahu spektra viditeľného svetla, v ktorom každý z nich zachytáva svetlo najúčinnejšie.

chlorofyly a b majú mierne odlišné spektrá absorpcie svetla, ako je znázornené na nasledujúcom grafe:

Analýzou grafu môžeme overiť, že obidva chlorofyly majú dva absorpčné píky: jeden vyšší v fialovej oblasti a druhý menší v červenej oblasti.

Karotenoidy sú doplnkové pigmenty. Absorbujú svetlo v mierne odlišných rozsahoch od pásov chlorofylu. Prítomnosť týchto doplnkových pigmentov spôsobuje, že veľa listov má inú farbu ako zelenú. Hoci majú tieto chlorofyly, prítomnosť týchto ostatných pigmentov vo veľkých množstvách maskuje ich prítomnosť a listy ponecháva v iných farbách (purpurovo-oranžová, žltá atď.).

Mnoho listov mení farbu v zime znížením množstva chlorofylu. Pretože množstvo iných pigmentov sa nemení tak významne, sú vidieť ich farby, vďaka čomu sú listy všeobecne žlté.

Úloha svetla vo fotosyntéze

Atómová štruktúra určitých látok je taká, že sú schopné absorbovať svetlo. Keď svetlo dopadne na atóm, ktorý ho dokáže absorbovať, aktivujú sa niektoré elektróny a zvýšia sa na vyššiu úroveň energie. Atóm vstúpi do a „stav povolený“, bohaté na energiu a veľmi nestabilné. Keď sa excitované elektróny vrátia na svoje normálne orbitály, atóm sa vráti na svoje základný stav. Tento návrat je sprevádzaný uvoľňovaním energie ako teplo alebo ako svetlo. Svetlo vyžarované týmto spôsobom sa nazýva fluorescencie.

V chloroplastoch majú molekuly chlorofylu túto vlastnosť. Jeho vzrušený elektrón však nevracia energiu zachytenú fluorescenciou, ale prenáša ju na iné látky. Preto dochádza k transformácii zachytenej svetelnej energie na chemickú energiu.