Informácie

Aké fyzické dôkazy ukazujú, že motorické proteíny „chodia“ v bunke?

Aké fyzické dôkazy ukazujú, že motorické proteíny „chodia“ v bunke?We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Rôzne animácie na internete ukazujú, ako motorický proteín kinezín kráča v bunke. Je to aproximácia? Ako sa to deje a (na základe akých fyzických dôkazov) ako vieme, že to takto „chodí“?

https://www.youtube.com/watch?v=y-uuk4Pr2i8

http://imgur.com/gallery/WOTJdLp

https://www.youtube.com/watch?v=tMKlPDBRJ1E


Keďže ste si vybrali kinezíny ako príklad triedy motorických proteínov, budem sa ich tiež držať. Vo všeobecnosti sú mechanizmy pohybu kinezínov dobre študované a všeobecná štruktúra kinezínových proteínov, to znamená dimér, je známa kryštalografiou (pozri Kull et al. (1996) pre publikáciu o štruktúre).

Ešte predtým, pohyb jednotlivých molekúl kinezínu v diskrétnych krokoch cca. 8 nm ukázali Svoboda et al. (1993). Na rozlíšenie jednotlivých molekúl použili optická zachytávacia interferometria (podrobnejšie informácie nájdete v tomto praktickom sprievodcovi optickým zachytávaním od Princetonskej univerzity). O štyri roky neskôr Schnitzer a Block (1997) dokázali, že na každý krok cca. 8 nm molekuly kinezínu sa hydrolyzuje jeden ATP. Visscher a kol. (1999). svorky molekulárnej sily na štúdium ATP a charakteristík jednotlivých kinezínových molekúl závislých od zaťaženia.

Zatiaľ sa zdá, že kinezíny sa pohybujú mechanizmom „ruka cez ruku“: Yildiz a kol. (2004) značené jednotlivé hlavy molekúl kinezínového diméru s fluorofórom a zistili, že ich údaje sa zhodujú s krokom cca. 17 nm nasledovaný krokom cca. 0 nm, čo znamená že sa obe ruky dimer striedajú v pohybe.

Pozri tiež prehľad od Hirokawa et al. (2009) pre všeobecný prehľad kinezínového pohybu.