Komentáre

Ióny

Ióny


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Všimnite si, že ak atóm stratí elektrón, jeho počet protónov sa zvýši ako počet elektrónov.

Atom teda preberá kladný náboj, ktorý sa mení na pozitívny ión katión.

Znovu zvážte atóm sodíka:

Keď atóm sodíka stratí elektrón, stáva sa pozitívne nabitým iónom (+1). Ak je proces inverzný, to znamená, že atóm prijíma elektrón, počet elektrónov sa zvyšuje ako počet protónov a atóm prijíma záporný náboj, stáva sa záporným iónom nazývaným anión.

Teraz si všimnite atóm chlóru:

V tomto príklade sa náboj chlórového iónu stáva -1, pretože jeho zdrojový atóm prijal elektrón.

Množstvo náboja katiónu alebo aniónu sa môže meniť v závislosti od počtu elektrónov, ktoré atóm zdroja stratil alebo prijal. Takto je možné overiť existenciu nabitých iónov +1, -1, +2, -2, +3, -3 atď.

Tu je príklad, keď uvažujeme atóm horčíka: